Avís legal i política de privadesa

Dades identificatives

En compliment de les obligacions establertes a la LSSI, es posa en coneixement que el domini masaima.cat és propietat de:

TIC Rural SL
C/ Lledoner, 10
17403- Sant Hilari Sacalm, Girona
NIF: B-55324529

Marques

En aquesta pàgina es mencionen de forma indirecte i a nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades per els seus respectius propietaris,no fent-nos responsables de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a dites marques.

Links

El propietari del web no es fa responsable d´aquelles altres dades, webs o arxius als que sigui possible accedir a través d´enllaços (links) disponibles entre els seus continguts, donat que dites pàgines o arxius objecte d´enllaç són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova , ni fa seus els productes, serveis, continguts, informacions, dades, arxius i qualsevol altre material existent a tals pàgines web o arxius i no controla ni, de conformitat amb el que disposa la LSSICE, es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En el cas de que un òrgan competent declari la il.licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que impossibiliti el accés als mateixos, o s´hagués declarat l´existència de la lesió, i se´ns hagi notificat expressament al corresponent resolució, els enllaços que s´indiquin seran immediatament retirats.

Política de privadesa

El responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquest lloc Web és: TIC Rural SL (en endavant, “TIC RURAL”), amb domicili a: C/ Lledoner, 10, 17403 Sant Hilari Sacalm, Girona correu electrònic de contacte info@ticrural.com
Les dades de contacte del Delegat de Protecció de dades són: C/ Lledoner, 10, 17403 Sant Hilari Sacalm, Girona i correu electrònic de contacte: info@ticrural,com

Les dades personals facilitades a TIC RURAL s’utilitzaran per:

1. Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i/o serveis a través d’aquest lloc web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació de negoci i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica per al tractament és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.
2. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica per al tractament és el consentiment de l’Usuari.
3. Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de TIC RURAL, Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment. Si l’Usuari consent el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, haurà de marcar la casella habilitada a aquest efecte en el lloc web. La base jurídica per al tractament és el consentiment de l’Usuari.

Categoria de dades

Entre les categories de dades que tracta TIC RURAL i durant la prestació dels serveis sol·licitats es podran tractar dades identificatives, i altres com a dades de geolocalització. La funció de geolocalització dependrà dels equips terminals (ordinador, telèfon mòbil, tablet, etc.) utilitzats per els usuaris en connexió amb aquests serveis. Dit això, el tractament d’aquesta dada de caràcter personal (geolocalització) serà realitzat per aquelles empreses (Apple Inc., Google Inc., etc.) que presten els serveis relacionats amb el sistema operatiu dels equips terminals usats per l’Usuari. L’Usuari serà l’encarregat d’activar o desactivar la funció de geolocalització segons les característiques del seu equip terminal o dispositiu. L’Usuari haurà de consultar la política de privacitat de les empreses indicades anteriorment, així com les condicions de la funció de geolocalització i donar el seu consentiment exprés al tractament d’aquesta dada.

Comunicacions i transferències

Les dades personals dels Usuaris que disposi TIC RURAL podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals. A més, podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques i ofimàtica en línia, hosting, serveis com CRM / ERP, gestoria, comptabilitat, auditoria i advocats.

Exercici de drets

L’interessat podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a info@ticrural.com o bé mitjançant escrit dirigit a TIC RURAL, C/ Lledoner 10, 17403 Sant Hilari Sacalm, Girona.
En els tractaments en en que la legitimació es basi en el consentiment, l’Usuari té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment.
Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a info@ticrural.com, o bé dirigint la seva sol·licitud a C/ Lledoner 10, 17403 Sant Hilari Sacalm , Girona, ​​a la seva atenció.
Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.

Dades contingudes al lloc web

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del lloc web no cal el previ registre de l’Usuari.
No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts pot estar condicionada al previ registre de l’Usuari. En aquest cas, les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. Un cop registrat, l’usuari podrà personalitzar el seu perfil, i pot facilitar certa informació personal sobre si mateix, incloent el seu nom i cognoms, domicili, etc.
D’altra banda, l’Usuari sap i accepta que, al participar en seccions d’opinions, pujar continguts al lloc web, realitzar comentaris i/o aportacions, així com facilitar qualsevol altre tipus d’informació a través del seu perfil públic, les seves dades i aquests continguts podran ser visualitzats, al costat del seu nom d’usuari i fotografia de perfil, per la resta d’Usuaris del lloc web.
Els Usuaris es comprometen a no facilitar cap dada de caràcter personal considerat especialment protegit segons la normativa vigent de protecció de dades (salut, religió, vida sexual, ideologia, etc.) a través del seu perfil.
Així mateix, en cas que l’Usuari faciliti a TIC RURAL dades personals relatives a terceres persones, aquest haurà d’haver obtingut el seu previ i exprés consentiment informat. En cas contrari, l’Usuari té terminantment prohibit facilitar dades personals, incloent la imatge de terceres persones al usar el lloc web i els serveis oferts en el mateix.
L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a TIC RURAL davant de qualsevol possible reclamació, pena, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.